Συνεδρίες

Σε  μια συνεδρία SRT θα μπορέσετε να «ανακαλύψετε» άμεσα και συνειδητά το υποσυνείδητο σας και τα Ακασικά Αρχεία σας, να βρείτε ποιοι είναι οι δίδυμες φλόγες σας και πως μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ανώτερο Εαυτό σας. Ένα εκκρεμές θα χρησιμοποιηθεί σαν ενισχυτής και δείκτης χρησιμοποιώντας μια ειδική σειρά διαγραμμάτων. Όταν πλέον οι αρνητικές ενέργειες, οι υποσυνείδητοι φραγμοί και αρνητικοί προγραμματισμοί που έχουν συσσωρευτεί από το πέρασμα του χρόνου έχουν εντοπισθεί και αναγνωριστεί με την βοήθεια ανώτερης καθοδήγησης, όλες οι ασύμφωνες και περιοριστικές ιδέες από το υποσυνείδητο σας θα καθαριστούν και θα αντικατασταθούν με θετικές, υποστηρικτικές ιδέες και πεποιθήσεις, επιτρέποντας σας να θεραπευτείτε σε όλα τα επίπεδα, στο επίπεδο όμως που εσείς επιτρέπετε και θέλετε να δείτε και να αλλάξετε την αλήθεια σας.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι καθαρισμοί γίνονται με εξ’ ίσου πετυχημένο τρόπο ακόμα και εξ’ αποστάσεως και κατά την απουσία ή ακόμα και εν άγνοια κάποιου (μπορεί να ζητήσουμε να καθαριστεί χωρίς έρευνα κάποιο σημαντικό για μας άτομο). Σημαντικότατο είναι όμως να αναφέρουμε, ότι δεν μπορεί να γίνει έρευνα (να ρωτήσουμε πληροφορίες δηλαδή) για κάποιον που δεν έχει δώσει την ρητή συγκατάθεση του για τον καθαρισμό. Υπάρχει το αδιαπέραστο πνευματικό απόρρητο της κάθε ψυχής που δεν επιτρέπει πρόσβαση στα Ακασικά Αρχεία της παρά μόνο όταν το επιθυμεί και το δηλώνει. Οτιδήποτε άλλο είναι παραβίαση των νόμων ευλάβειας. Μπορούμε όμως να ρωτήσουμε για θέματα που αφορούν εμάς σε σχέση με κάποιο άλλο άτομο.

Γιατί αρχίζουμε με έναν ολικό καθαρισμό την πρώτη φορά;

Είναι ιδιαίτερα σκόπιμο να ξεκινήσετε με ένα ολικό καθαρισμό SRT την πρώτη φορά. Αυτός είναι μακράν ο καλύτερος, πιο γρήγορος, ποιο αποτελεσματικός και ανέξοδος τρόπος για να κατευθύνετε το θεραπευτικό σας ταξίδι. Αν επιλέξετε μικρούς και επιμέρους καθαρισμούς τη φορά, θα χρειαστείτε δεκάδες μικρές συνεδρίες που θα σας κοστίσουν περισσότερο μακροπρόθεσμα, χωρίς να έχετε το αποτέλεσμα που πιστεύατε σε εύλογα χρονικά περιθώρια και φυσικά δεν είναι κάτι που δεν συνιστούμε. Η SRT είναι σαν μια πλήρη ανακαίνιση ψυχής και ξεκινώντας από ένα καθαρό μητρώο, θα δείτε και θα έχετε πάντα πολύ καλύτερα και ποιο γρήγορα αποτελέσματα. Έπειτα από τον αρχικό σας καθαρισμό, μπορεί να έχετε όσους επί μέρους καθαρισμούς θέλετε, αλλά μόνο όταν νιώθετε την ανάγκη για κάτι τέτοιο (και όχι προγραμματισμένα όπως οι συνεδρίες ψυχολόγων).

Χρεώσεις

Ο χρόνος που απαιτείται από έναν εκπαιδευμένο και ικανό σύμβουλο θεραπείας για έναν αρχικό και διεξοδικό, ολικό καθαρισμό με έρευνα συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 2-3 ώρες. Οι χρεώσεις καθορίζονται σύμφωνα με την εκπαίδευση, εμπειρία και τις κατευθυντήριες γραμμές που τέθηκαν για την δική μας γεωγραφική κοινότητα (σύμφωνα με το έντυπο ηθικής & προτύπων). Ως εκ τούτου θα πρέπει να  είναι ανάλογες της εκπαίδευσης και του βαθμού εμπειρίας του καθενός.

Η εξόφληση του ποσού επιβάλλεται να γίνει πριν την έναρξη του καθαρισμού. Οι χρόνοι που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός και η αναφορά (πληροφορίες καθαρισμού) είναι ίδιοι για καθαρισμούς δια ζώσης ή εξ’ αποστάσεως. Η αναφορά για καθαρισμούς εξ’ αποστάσεως θα σας αποσταλεί μέσω e-mail ή ταχυδρομείου.

Οι χρεώσεις που έχουν τεθεί για την κοινότητα της SRT Ελλάδος είναι ως εξής:

  • Μαθητής: Καμία χρέωση
  • Πρακτικός: 30€/ώρα
  • Διαπιστευμένος Σύμβουλος: 40€/ώρα
  • Δάσκαλος: 50€/ώρα

Παρακάτω θα βρείτε τις διαθέσιμες συνεδρίες μας: