Διαθέσιμες Συνεδρίες

Παρακάτω θα βρείτε τις διαθέσιμες συνεδρίες μας:

Οι αρχικές συνεδρίες:

Οι επαναληπτικές συνεδρίες:

Επιπλέον συνεδρίες που είναι διαθέσιμες:

Οι παρακάτω συνεδρίες είναι διαθέσιμες και μπορεί να είναι αναγκαίες για την δική σας θεραπευτική πορεία. Μετά τον ολικό καθαρισμό μας, ζητάμε από τον ανώτερο εαυτό να μας καθοδηγήσει όχι μόνο προς ποια συνεδρία μπορεί να είναι αναγκαία, αλλά και με ποια σειρά.