Επιτροπή Ηθικής & Προτύπων

Caution-caution-flood-rain-waterΗ Επιτροπή Ηθικής & Προτύπων της SRA είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση του οράματος και σαφήνειας του Κώδικα Δεοντολογίας και  για τη διατήρηση της ποιότητας ικανοτήτων και ακεραιότητας των μαθητών, πρακτικών και διαπιστευμένων συμβούλων και δασκάλων του συστήματος SRT. Ως εκ τούτου, προκειμένου να βοηθήσει το κοινό στην επιλογή ενός επαγγελματία της SRT, παρέχει μια ενημερωμένη λίστα Διαπιστευμένων Συμβούλων και Δασκάλων που είναι εναρμονισμένοι με τις κατευθυντήριες γραμμές της SRA στην ιστοσελίδα της.

Είναι η πρόθεση της SRA να ενδυναμώσει κάθε άτομο με τις απαραίτητες πληροφορίες για να προβούν σε συνειδητές αποφάσεις καθώς επιλέγουν έναν επαγγελματία της SRT που είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της SRA.

Με αυτό το στόχο κατά νου, η SRA έχει υιοθετήσει μια μέθοδο εκπαίδευσης  της κοινότητας της και του κοινού από εκείνους που δεν συμμορφώνονται με τις ηθικές πρακτικές και τα πρότυπα της SRA. Αυτό έχει λάβει τη μορφή μιας «Λίστας Προειδοποίησης» που βρίσκεται στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Ανάληψη» της  SRA και στην ιστοσελίδα της. Εκείνα τα άτομα που έχουν κάνει εσκεμμένες και σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας της SRA θα αναφέρονται στην λίστα αυτή. Ο μοναδικός σκοπός της «Λίστας Προειδοποίησης»  είναι να φέρει την ευαισθητοποίηση σ την κοινότητα της SRA και στο κοινό ότι οι πρακτικές των ατόμων αυτών είναι έξω από τα αποδεκτά όρια του κώδικα συμπεριφοράς της SRA και επομένως, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της πρακτικής τους με την SRT. Αυτή η λίστα δεν προορίζεται να είναι τιμωρητική αλλά ως ενημερωτικό εργαλείο ώστε τα άτομα να προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις όταν επιλέγουν έναν επαγγελματία της SRT.

Το επιτροπή Ηθικής & Προτύπων θέλει να σας προσκαλέσει να μοιραστείτε την πρόθεση για μεγαλύτερη κατανόηση, σαφήνεια και συνεκτικότητα στον κώδικα ηθικής μας. Ανυπομονούμε να βιώσουμε μια γαλήνια ανάπτυξη και επέκταση της κοινότητας μας.

Τι συνιστά παραβίαση της δεοντολογίας;

Ενώ το φάσμα καταγγελιών σε θεμάτα ηθικής ποικίλλει, υπάρχουν κάποιες καταγγελίες και παραβάσεις που έχουμε βρει ότι να είναι πιο συχνές. Αυτές οι καταγγελίες και οι παραβιάσεις είναι:

  • Ψευδείς ισχυρισμοί σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης: Αναληθής ισχυρισμοί ότι ένα άτομο βρίσκεται στο επίπεδο του Διαπιστευμένου Δάσκαλου ή Σύμβουλου ή ότι είναι Πρακτικός της SRT όταν το επίπεδο της εκπαίδευσης του στο σύστημα της SRA είναι κατώτερο.
  • Λάθος πρακτικές: Άτομα που δεν είναι εκπαιδευμένα στην SRT μέσα από το σύστημα της SRA αλλά δηλώνουν ότι είναι.
  • Ψευδή διαφήμιση: Κάνοντας αξιώσεις για τις θεραπείες SRT & SpR που δεν είναι αλήθεια.
  • Λάθος χρήση: Η χρήση της SRT για συνταγογράφηση ιατρικής θεραπείας ή για αλλαγή συνταγών ή πρόβλεψης μελλοντικών γεγονότων κλπ. Για μια βαθύτερη κατανόηση αυτού του ζητήματος, ανατρέξτε στη σελίδα SRT & SpR της ιστοσελίδας μας.
  • Μη διατήρηση της καθαρότητας της SRT: Οι επαγγελματίες της SRT συχνά εφαρμόζουν και άλλες μεθόδους. Καλούνται όμως να διατηρήσουν τη διαφήμιση τους για την SRT ξεχωριστή και ξεκάθαρη από άλλες θεραπείες και λεπτομέρειες που δεν αρμόζουν.
  • Άλλες ανήθικες συμπεριφορές
  • Μεγάλες υπερτιμήσεις

Παρακαλώ ρωτήστε τον επαγγελματία με τον οποίο θέλετε να εργαστείτε για να καθορίσετε το επίπεδο της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του καθώς και τις απαραίτητες χρεώσεις για τη συμφωνηθείσα εργασία. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας είναι απλά εκεί προς ενημέρωση σας σχετικά με τις ενδεχόμενες χρεώσεις. Κάθε επαγγελματίας έχει τη δική του πρακτική για την οποία είναι υπεύθυνος/η. Ωστόσο, εάν αισθάνεστε ότι υπάρχει κάποια παραβίαση ηθικής ή δεοντολογίας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. Όλες οι καταγγελίες ερευνώνται με διακριτικότητα και εχεμύθεια.

Τι δεν συνιστά παραβίαση της δεοντολογίας;

Η SRT καθαρίζει την αρνητική ενέργεια και τον αρνητικό προγραμματισμό που έχουμε συσσωρεύσει κατά τη διάρκεια των ζωών μας. Οι ενδείξεις της αρνητικής ενέργειας και του προγραμματισμού που θα προκύψουν από τον καθαρισμό βασίζονται στις δικές μας ενεργειακές  επιλογές κατά την πάροδο του χρόνου, οι οποίες μπορεί να είναι συνειδητές ή ασυνείδητες και ως εκ τούτου γνωστές ή άγνωστες σε εμάς τώρα. Οι ενδείξεις αυτές μπορεί μερικές φορές να μας προκαλέσουν δυσαρέσκεια και δυσκολία στο να τις αντιμετωπίσουμε και να τις αποδεχθούμε.  Ένας επαγγελματίας της SRT είναι υποχρεωμένος να σας αποκαλύψει τι διαπιστώνει κατά τη διάρκεια της συνεδρίας καθαρισμού σας και τέτοιες ενδείξεις δεν θεωρούνται παραβάσεις ηθικής ανεξάρτητα από το πόσο δυσάρεστες μπορεί να μας φαίνονται. Είμαστε πνευματικά όντα σε φυσικά σώματα που έχουμε ζήσει αμέτρητες ζωές. Οι συσσωρευμένες ενέργειες από αυτές τις ζωές ποικίλλουν και δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που είμαστε τώρα και τις προθέσεις μας για αυτή τη ζωή.

Πώς μπορώ να κάνω μια καταγγελία;

Μια καταγγελία ηθικής & δεοντολογίας πρέπει να γίνεται εγγράφως από ένα ή περισσότερα άτομα στην Επιτροπή Δεοντολογίας και Προτύπων (srtmail@spiritualresponse.com). Αν δεν μιλάτε αγγλικά μπορείτε να γράψετε την επιστολή σας στα ελληνικά και εμείς θα την μεταφράσουμε και θα την διαβιβάσουμε στην SRA. Προφορικές καταγγελίες δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και δεν αναφέρονται.

Τι συμβαίνει όταν κάνω μια καταγγελία;

Όλες οι καταγγελίες και οι αναφορές διαβιβάζονται στην SRA και είναι αυστηρά εμπιστευτικές. Ως εκ τούτου, το όνομά σας δεν πρόκειται να αναφερθεί ποτέ σε καμία αλληλογραφία ή συναλλαγή με το πρόσωπο που καταγγέλλεται. Η Επιτροπής Ηθικής & Προτύπων της SRA θα κάνει στη συνέχεια, ειδική και προσεκτική έρευνα στην καταγγελία ή ζήτημα ηθικής που αναφέρατε, θα καθαρίσει τα θέματα με την SRT και θα γράψει την κατάλληλη επιστολή προς εκπαίδευση του ατόμου που καταγγέλλεται για να διορθώσει τα όποια προβλήματα. Οι επιστολές αυτές έχουν συχνά θετικές εκβάσεις. Για τους λίγους που δεν απαντούν ή δεν δέχονται να συμμορφωθούν όπως τους ζητήθηκε, η Επιτροπή Δεοντολογίας & Προτύπων χρησιμοποιεί την «Λίστα Προειδοποίησης»  για να προειδοποιήσει την κοινότητα μας σε όλο τον κόσμο να είναι προσεκτικοί σχετικά με αυτό/ά τα άτομα που αρνήθηκαν να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση ηθικών δράσεων για το μέγιστο καλό όλων. Η Επιτροπή Ηθικής & Προτύπων ευχαριστεί όλους εσάς που έχετε κατά καιρούς ανησυχήσει για πιθανά ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας και μας βοηθήσατε να διατηρήσουμε τις θεραπείες των SRT & SpR αγνές και την καλή δημόσια εικόνα μας για ολόκληρη την κοινότητα της SRA.

«Λίστας Προειδοποίησης Ηθικής & Προτύπων»

Για την πιο πρόσφατη λίστα των ατόμων που βρίσκονται στη «Λίστας Προειδοποίησης» στη χώρα σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της SRA ακολουθώντας τον σύνδεσμο που παρέχεται: «Λίστας Προειδοποίησης»