Όραμα & Αποστολή

mission-and-visionΤο όραμα μας είναι να υποστηρίξουμε και να προωθήσουμε τη Συμπαντική Συνειδητότητα της Ειρήνης και της Ενότητας με την ενδυνάμωση του κάθε ατόμου που το επιθυμεί, να αποκτήσει την επίγνωση της εσώτερης σύνδεσης με το Πνεύμα και να τη χρησιμοποιήσει στο να επιφέρει πνευματική, νοητική, συναισθηματική και σωματική θεραπεία του εαυτού και της κοινότητας και να ευλογήσει όλες τις μορφές ζωής.

Σαν Ένωση από λειτουργούς, δασκάλους, συμβούλους, πρακτικούς και μαθητές, η αποστολή μας είναι να:

  • Να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να καθοδηγηθεί από την εσωτερική μας σύνδεση με το Πνεύμα (Ανώτερο Εαυτό) για τη θεραπεία, εκπαίδευση, προσωπική εξέλιξη και προσφορά βοήθειας προς την κοινότητα.
  • Να δημιουργούμε ευκαιρίες για άλλους, ανεξάρτητα από τη θρησκεία, να μάθει και να εξασκεί την εσωτερική Πνευματική καθοδήγηση.
  • Να προωθήσουμε τη φυσική (σωματική), νοητική, συναισθηματική και πνευματική θεραπεία μέσα από μια επιμορφωτική οργάνωση σεμιναρίων, υποστηρικτικές συναντήσεις, ενημερωτικές επιστολές, ιστοσελίδες, ομάδες συζητήσεων και συσκέψεις ανά τον κόσμο, χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως τη Θεραπεία Πνευματικής Ανταπόκρισης (SRT) και την Πνευματική Αναδόμηση (SpR).
  • Να δημιουργήσουμε μια κοινότητα η οποία υποστηρίζει τη φώτιση των ατόμων που οδηγούνται από το Πνεύμα.
  • Να αναζητούμε τρόπους υπηρεσίας του Πνεύματος και της ανθρωπότητας μέσα από θεραπευτικές δραστηριότητες για την καλυτέρευση όλων των μορφών ζωής παντού.