Πως γίνεται

Πως δουλεύει η SRT;

H SRT είναι μια πνευματική θεραπευτική μέθοδο που χρησιμοποιεί την σύνδεση με τον Ανώτερο Εαυτό, ένα εκκρεμές και μια σειρά από ειδικά διαγράμματα για ραβδοσκόπιση σε διάφορες απόψεις της ζωής. Για μια οπτική παρουσίαση της SRT παρακαλώ δείτε το παρακάτω μπανεράκι. Για να περιηγηθείτε είτε:

  • Πατήστε τα κουκκίδες κάτω από τις φωτογραφίες ή
  • Χρησιμοποιήστε τα βέλη στην αριστερή-δεξιά πλευρά των φωτογραφιών