Άλλες Δραστηριότητες

1000x600_12Μηνιαίες Συναντήσεις SRT

O κάθε δάσκαλος μπορεί αν επιθυμεί να προγραμματίζει μηνιαίες συναντήσεις για τους μαθητές-πρακτικούς που έχει διδάξει, είτε δια ζώσης ή μέσω  διαδικτύου.  Η συνεχή παρακολούθηση αυτών είναι μέρος της συνεχούς εξάσκησης και γνώσης που είναι διαθέσιμες στους μαθητές της SRT. Για τις μηνιαίες συναντήσεις παρακαλούμε ανατρέξτε στο πρόγραμμα σεμιναρίων μας και δηλώστε συμμετοχή στο επόμενο σεμινάριο. Τώρα οι συναντήσεις αυτές είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου για μαθητές που ζουν εκτός Αθηνών.

«Ανάληψη» – Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της SRA

Κάθε μήνα εκδίδεται ηλεκτρονικά το περιοδικό «Ανάληψη» το οποίο μεταφράζεται σε πολλές γλώσσες. Περιέχει συνεχή ενημέρωση και τεχνικές της SRT καθώς και τα νέα της Ένωσης SRA. Το δελτίο αυτό είναι διαθέσιμο σε όλους τους μαθητές, πρακτικούς και Διαπιστευμένους Σύμβουλους και Δασκάλους της SRA που έχουν πληρώσει την αντίστοιχη συνδρομή για το επίπεδο τους. Οι εγγραφές στο μηνιαίο δελτίο γίνονται κατ’ ευθείαν από την σελίδα της SRA.

Ειδικά Σεμινάρια για το Εκκρεμές

Για την προτεινόμενη σειρά των ειδικών σεμιναρίων μας σχετικά με την χρήση του εκκρεμούς διαθέσιμα σε όσους έχουν παρακολουθήσει το Ανώτερο Σεμινάριο SRT, μπορείτε να ανατρέξετε στην σελίδα Σεμινάρια της ιστοσελίδας μας ή να κατεβάσετε το πρόγραμμα σεμιναρίων παρακάτω.