Επίπεδα Κατάρτισης

DowsingΤα επίπεδα εκπαίδευσης της SRT:

1. Μαθητής

Όσοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το Βασικό σεμινάριο SRT. Κατέχουν το 30% της γνώσης της SRT

2. Πρακτικός

Όσοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το Ανώτερο σεμινάριο SRT. Αν ο πρακτικός επιλέξει να παρακολουθήσει και το σεμινάριο της SpR, τότε φέρει τον τίτλο Πρακτικός της SpR. To σεμινάριο της SpR μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τουλάχιστον το Βασικό Σεμινάριο SRT και έχουν ασχοληθεί ενεργά με την θεραπεία. Υπάρχουν μέχρι στιγμής πάνω από 6.800 πρακτικοί ανά τον κόσμο.

3. Διαπιστευμένος Σύμβουλος

Όσοι έχουν ολοκληρώσει την επιπλέον πρακτική και τα απαιτούμενα σεμινάρια της SRA, έχουν κάνει την αίτηση διαπίστευσης στην SRA και έχουν λάβει θετική απάντηση η οποία ανακοινώνεται επίσημα. Οι Διαπιστευμένοι Σύμβουλοι θεωρούνται έμπειροι πλέον και συστήνονται από την Ένωση για εργασία με το κοινό. Επίσης έχουν το δικαίωμα να αρθρογραφούν στα μέσα μαζικής επικοινωνίας για την θεραπεία και να χρησιμοποιούν το λογότυπο της SRA. Η αίτηση τους μπορεί να κατατεθεί τουλάχιστον μετά από 1 1/2 χρόνο πρακτικής από το Ανώτερο Σεμινάριο SRT. Υπάρχουν μέχρι στιγμής πάνω από 125 Διαπιστευμένοι Σύμβουλοι ανά τον κόσμο.

4. Δάσκαλος της SRT

Όσοι έχουν ολοκληρώσει την επιπλέον πρακτική και τα απαιτούμενα σεμινάρια της SRA, έχουν κάνει την αίτηση διαπίστευσης στην SRA και έχουν λάβει θετική απάντηση η οποία ανακοινώνεται επίσημα. Η αίτηση τους μπορεί να κατατεθεί τουλάχιστον μετά από 1 χρόνο πρακτικής ως Διαπιστευμένοι Σύμβουλοι της SRT. Υπάρχουν μέχρι στιγμής πάνω από 140 Διαπιστευμένοι Δάσκαλοι ανά τον κόσμο.

5. Δάσκαλος της SpR

Όσοι έχουν ολοκληρώσει την επιπλέον πρακτική και τα απαιτούμενα σεμινάρια της SpR (τουλάχιστον 2 φορές και από διαφορετικούς δασκάλους), έχουν κάνει την αίτηση διαπίστευσης στην SRA και έχουν λάβει θετική απάντηση. Δεν είναι απαραίτητο για κάποιον να είναι δάσκαλος της SRT για να γίνει και δάσκαλος της SpR αν και οι περισσότεροι είναι.

6. Δάσκαλος της SRA

Οι δάσκαλοι αυτοί διδάσκουν τα ανώτερα σεμινάρια (Εντατικών Δεξιοτήτων της SRT,  Αυτοκυριαρχίας) στο δίκτυο της SRA. Υπάρχουν 6-7 δάσκαλοι της SRA ανά τον κόσμο συμπεριλαμβανομένου και της Ξένιας Ιωαννίδου

7. Πρεσβευτής της SRA

Ο τίτλος αυτός είναι διαθέσιμος σε 13 άτομα ανά τον κόσμο. Ο ρόλος τους είναι καθοριστικός στην πορεία της θεραπείας και οργάνωσης της Ένωσης.