Οι Χρεώσεις μας

Wooden Blocks with the text: Fees

Οι χρεώσεις μας:

*ΌΛΕΣ οι συνεδρίες είναι ανά ώρα και κοστίζουν 60€/hour. Οι ενδεικτικές χρεώσεις σε κάθε συνεδρία βασίζονται στον εκτιμώμενο χρόνο που πιστεύουμε ότι θα διαρκέσει η κάθε συνεδρία, αλλά ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός όπως και τα θέματα που τον απασχολούν. Έτσι το τελικό κόστος θα υπολογιστεί στο τέλος της συνεδρίας σας.

Η δομή των χρεώσεων μας βασίζεται στα εξής:

 • Ο χρόνος που απαιτείται για έναν αρχικό, ολικό καθαρισμό SRT με έρευνα είναι συνήθως 3 ώρες (αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα θέματα και τις ερωτήσεις του κάθε ατόμου).
 • Η δομή των χρεώσεων για τις συνεδρίες καθορίζεται σύμφωνα με την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται για τη δική μας γεωγραφική κοινότητα (πάντα σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας και προτύπων της SRA). Επομένως, οι χρεώσεις πρέπει να αντικατοπτρίζουν την εμπειρία και το εκπαιδευτικό επίπεδο του πρακτικού.
 • Οι ώρες και οι αμοιβές που καθορίζονται για κάθε συνεδρία βασίζονται στους μέσους χρόνους συνεδριών, αλλά αυτό μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας.
 • Η πλήρης πληρωμή πρέπει να γίνει πριν από τη συνεδρία για on-line συνεδρίες ή κατά την λήξη της κατ’ ιδίαν συνεδρίας.
 • Ο χρόνος που απαιτείται για τη ολοκλήρωση της συνεδρίας και της αναφοράς καθαρισμού είναι ο ίδιος για τους καθαρισμούς που γίνονται αυτοπροσώπως ή εξ αποστάσεως. Η αναφορά για τους καθαρισμούς εξ αποστάσεως θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου.
 • Η δομή των χρεώσεων που αναφέρεται παρακάτω βασίζεται στον χρόνο, την εκπαίδευση και το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης κάθε πρακτικού και όχι για την ίδια τη θεραπεία. Οι θεραπείες SRT & SpR είναι πνευματικές θεραπευτικές μεθόδους αυτοίασης και οι πρακτικοί που τις εξασκούν, είναι υποστηρικτικοί οδηγοί στο θεραπευτικό σας ταξίδι.
 • Ο παρακάτω πίνακας σας ενημερώνει για πιθανές χρεώσεις. Παρόλα αυτά, κάθε πρακτικός είναι υπεύθυνος/η για τη δική του πρακτική και τιμολογιακή στρατηγική.

Οι χρεώσεις που καθορίζονται για την κοινότητα SRT της Ελλάδας είναι οι εξής:

 • Μαθητής: Καμία χρέωση
 • Πρακτικός: 30 €/ώρα
 • Διαπιστευμένος Σύμβουλος: 40 €/ώρα
 • Διαπιστευμένος Δάσκαλος: 50 €/ώρα
 • Διαπιστευμένος Δάσκαλος της SRA: 60+ €/ώρα

Για να κατανοήσετε τη δομή των χρεώσεων και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με τα επίπεδα εκπαίδευσης, ανατρέξτε στην σελίδα μας: Επίπεδα εκπαίδευσης