Διαθέσιμες Συνεδρίες

Παρακάτω θα βρείτε τις διαθέσιμες συνεδρίες μας:

Οι αρχικές συνεδρίες:

Εάν δεν έχετε κάνει ποτέ έναν πνευματικό καθαρισμό με την SRT, ξεκινήστε με έναν Ολικό Καθαρισμό SRT. Για να μάθετε γιατί ξεκινάμε πάντα με αυτή τη συνεδρία, παρακαλώ ανατρέξτε στη σελίδα «Καλώς ήρθατε» για την πλήρη εξήγηση.

Οι επαναληπτικές συνεδρίες:

Επιπλέον συνεδρίες που είναι διαθέσιμες:

Οι παρακάτω συνεδρίες είναι διαθέσιμες και μπορεί να είναι αναγκαίες για την δική σας θεραπευτική πορεία. Μετά τον ολικό καθαρισμό μας, ζητάμε από τον ανώτερο εαυτό να μας καθοδηγήσει όχι μόνο προς ποια συνεδρία μπορεί να είναι αναγκαία, αλλά και με ποια σειρά. Η κάθε συνεδρία έχει την δική της εξήγηση και κριτικές. Πατώντας πάνω στους συνδέσμους θα οδηγηθείτε εκεί αυτόματα.